.

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami...

Przypowieść o siewcy. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, Niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

czwartek, 12 maja 2016

Księga Przysłów

Wartość mądrości. Rozdział 3

Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął,
mąż, który nabył rozwagi:
bo lepiej ją posiąść niż srebro,
ją raczej nabyć niż złoto,
zdobycie jej lepsze od pereł,
nie równe jej żadne klejnoty.

W prawicy swej trzyma ona dni długie,
w lewicy - bogactwo i pomyślność;
jej drogi, drogami miłymi,
ku szczęściu wiodą wszystkie jej ścieżki.
Dla tego, co strzeże jej, drzewem jest życia,
a kto się jej trzyma - szczęśliwy.
Pan umocnił ziemię mądrością,
niebiosa utwierdził rozumem.
Przez Jego wiedzę wytrysły odmęty,
a rosę spuszczają obłoki.

Przezorności, rozwagi, strzeż, mój synu,
niech one ci z oczu nie schodzą,
a życiem twej duszy się staną,
wdzięczną ozdobą, dla szyi.
I drogą swą pójdziesz bezpiecznie,
bo noga się twoja nie potknie;
gdy spoczniesz, nie zaznasz trwogi,
zaśniesz, a sen twój będzie przyjemny.
Nagły strach cię nie przerazi
ni klęska, gdy dotknie przewrotnych;
bo z tobą jest Pan,
przed sidłem twą nogę ochroni.

piątek, 22 kwietnia 2016

Pierwszy List Św. Jana Apostoła

Należy wystrzegać się nauczycieli fałszu

Dzieci, jest już ostatnia godzina
i tak, jak słyszeliście,
antychryst nadchodzi,
bo oto teraz właśnie
pojawiło się wieli antychrystów;
stąd poznajemy,
że jest ostatnia godzina.
Wyszli oni z nas
lecz nie byli z nas;
bo gdyby byli z naszego ducha,
pozostaliby z nami;
a to stało się po to, aby wyszło na jaw,
że nie wszyscy są naszego ducha.
Wy natomiast macie
namaszczenie od Świętego
i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą.
Ja wam nie pisałem,
jakobyście nie znali prawdy,
lecz, że ja znacie
i że żadna fałszywa nauka
z prawdy nie pochodzi.
Któż zaś jest kłamcą,
jeśli nie ten, kto zaprzecza,
że Jezus jest Mesjaszem?
Ten właśnie jest antychrystem,
który nie uznaje Ojca i Syna.
Każdy, kto nie uznaje Syna,
nie ma też i Ojca,
kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.
Wy zaś zachowujecie w sobie to,
co słyszeliście od początku.
Jeżeli będzie trwało w was to,
co słyszeliście od początku,
to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.
A obietnicą tą,
daną przez Niego samego,
jest życie wieczne.
To wszystko napisałem wam o tych,
którzy wprowadzają was w błąd.
Co do was, to namaszczenie,
które otrzymaliście od Niego,
trwa w was
i nie potrzebujecie
pouczenia od nikogo,
ponieważ Jego namaszczenie
poucza was o wszystkim.
Ono jest prawdziwe
i nie jest kłamstwem.
Toteż trwajcie w nim tak,
jak was nauczył.
Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci,
abyśmy, gdy się zjawi,
mieli w Nim ufność
i w dniu Jego przyjścia
nie doznali wstydu.

środa, 13 kwietnia 2016

Pierwszy List Św. Jana Apostoła

Należy zachować przykazania

Po tym zaś poznajemy,
że Go znamy,
jeżeli zachowujemy
Jego przykazania.
Kto mówi: "znam Go"
a nie zachowuje
Jego przykazań,
ten jest kłamcą
i nie ma w nim prawdy.
Kto zaś zachowuje
Jego naukę,
w tym naprawdę
miłość Boża jest doskonała.
Po tym właśnie poznajemy,
że jesteśmy w Nim.
Kto twierdzi,
że w Nim trwa,
powinien również
sam postępować tak,
jak On postępował.
Umiłowani,
nie piszę do was
o nowym przykazaniu,
ale o przykazaniu
istniejącym od dawna,
które mieliście
od samego początku;
tym dawnym
przykazaniem jest nauka,
którąś-cie słyszeli.
A jednak piszę wam
o nowym przykazaniu,
które prawdziwie
jest w Nim i w nas,
ponieważ
ciemności ustępują,
a świeci
już prawdziwa światłość.
Kto twierdzi,
że żyje w światłości,
a nienawidzi brata swego,
dotąd jeszcze
jest w ciemności.
Kto miłuje swego brata,
ten trwa w światłości
i nie może się potknąć.
Kto zaś
swojego brata nienawidzi,
żyje w ciemności
i działa w ciemności,
i nie wie,
dokąd dąży,
ponieważ
ciemności dotknęły
ślepotą jego oczy.

wtorek, 5 kwietnia 2016

Ewangelia według Św. Mateusza

Modlitwa

Gdy się modlicie,
nie bądźcie jak obłudnicy.
Oni lubią w synagogach
i na rogach ulic wystawać i modlić się,
żeby się ludziom pokazać.
Zaprawdę, powiadam wam
otrzymali już swoją nagrodę.
Ty zaś, gdy chcesz się modlić,
wejdź do swej izdebki,
zamknij drzwi
i módl się do Ojca twego,
który jest w ukryciu.
A Ojciec twój,
który widzi w ukryciu,
odda tobie.
Na modlitwie nie bądźcie
gadatliwi jak poganie.
Oni myślą,
że przez wzgląd
na swe wielomówstwo
będą wysłuchani.
Nie bądźcie podobni do nich!
Albowiem wie Ojciec was,
czego wam potrzeba,
wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje
niech Twoja wola
spełnia się na ziemi,
tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj
i przebacz nam nasze winy,
jak i my przebaczamy tym,
którzy przeciw nam zawinili
i nie dopuść,
abyśmy ulegli pokusie,
ale nas zachowaj od złego!

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom
ich przewinienia i wam przebaczy
Ojciec wasz niebieski.
Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom
i Ojciec wasz nie przebaczy
wam waszych przewinień.

sobota, 2 kwietnia 2016

Księga Malachiasza

Nagroda i kara w dniu Pańskim

Bardzo przykre stały się wasze mowy
przeciwko Mnie - mówi Pan.
Wy zaś pytacie:
Cóż takiego mówiliśmy
między sobą przeciw Tobie?
Mówiliście:
Daremny to trud służyć Bogu!
Bo jakiż pożytek mieliśmy z tego,
żeśmy wykonywali polecenia Jego
i chodzili smutni w pokucie
przed Panem Zastępów?
A teraz raczej
zuchwałych nazywajmy szczęśliwymi,
bo wzbogacili się bardzo ludzie bezbożni,
którzy wystawiali na próbę Boga,
a zostali ocaleni.
Tam mówili między sobą
ludzie bojący się Boga,
a Pan uważał i to posłyszał.
Zapisano to w Księdze Wspomnień
przed Nim dla dobra bojących się Pana
i czczących Jego imię.
Oni będą moją własnością,
mówi Pan Zastępów,
w dniu, w którym będę działał,
a będę dla nich łaskawy,
jak jest litościwy ojciec dla syna,
który jest mu posłuszny.
Wtedy zobaczycie różnicę
między sprawiedliwym a krzywdzicielem,
między tym, który służy Bogu,
a tym, który Mi nie służy.
Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec,
a wszyscy pyszni
i wszyscy wyrządzający krzywdę
będą słomą, więc spali ich
ten nadchodzący dzień,
mówi Pan Zastępów,
tak że nie pozostawi po nich
ani korzenia, ani gałązki.
A dla was, czczących Moje imię,
wzejdzie słońce sprawiedliwości
i uzdrowienie w Jego skrzydłach.
Wyjdziecie swobodnie
i będziecie doskakiwać
jak tuczone cielęta.
I podepczecie grzeszników,
gdyż oni obrócą się w popiół
pod stopami nóg waszych w dniu,
w którym Ja będę działał -
mówi Pan Zastępów.
Pamiętajcie o Prawie mego sługi,
Mojżesza, któremu na Cherubinie
poruczyłem ustawy i zarządzenia
dla całego Izraela.
Oto Ja poślę wam proroka Eliasza
przed nadejściem dnia Pańskiego,
dnia wielkiego i strasznego.
I skłoni serce ojców ku synom,
a serce synów ku ich ojcom,
abym nie przyszedł i nie poraził
ziemi izraelskiej przekleństwem.

czwartek, 31 marca 2016

Ewangelia Św.Jana

Prawa przyjaźni z Chrystusem

To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.
Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje
za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi,
jeśli czynicie to,
co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami,
bo sługa nie wie,
co czyni pan jego,
ale nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem na to,
abyście szli i owoc przynosili
i by owoc was trwał -
aby wszystko dał wam Ojciec
o cokolwiek Go poprosicie
w imię moje.
To wam przekazuję,
abyście się wzajemnie miłowali.

wtorek, 29 marca 2016

Ewangelia Św. Łukasza

Kwas faryzeuszy - Męstwo w ucisku 12 *

Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego,
tak że jedni cisnęli się na drugich,
zaczął mówić najpierw do swoich uczniów:
Strzeżcie się kwasu,
to znaczy obłudy faryzeuszów.
Nie ma bowiem nic ukrytego,
co by nie wyszło na jaw,
ani nic tajemniczego,
co by się nie stało wiadome.
Dlatego wszystko,
co powiedzieliście w mroku,
w świetle będzie słyszane,
a coście w izbie szeptali do ucha,
głosić będą na dachach.
Lecz mówię wam,
przyjaciołom moim:
Nie bójcie się tych,
którzy zabiją ciało,
a potem nic więcej uczynić nie mogą.
Pokaże wam,
kogo się macie obawiać:
bójcie się Tego,
który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła.
Tak mówię wam:
Tego się bójcie!
Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy?
A przecież żaden z nich
nie jest zapomniany w oczach Bożych.
U was zaś nawet włosy na głowie
wszystkie są policzone.
Nie bójcie się:
jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
A powiadam wam:
Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi,
przyzna się i Syn Człowieczy
do niego wobec aniołów Bożych,
a kto się Mnie wyprze wobec ludzi,
tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto mówi jakieś słowo
przeciw Synowi Człowieczemu,
będzie przebaczone,
lecz temu, kto bluźni
przeciw Duchowi Świętemu,
nie będzie przebaczone.
Kiedy was cisnąć będą do synagog,
urzędów i władz, nie martwcie się,
w jaki sposób albo czym
macie się bronić lub co mówić,
bo Duch Święty
nauczy was w tej właśnie godzinie,
co należy powiedzieć.

niedziela, 27 marca 2016

Księga Przysłów

Drugi zbiór Przysłów Salomona 29 *

Człowiek, mimo upomnień uparty,
nagle dozna klęski - nie ma dla niego leku.
Gdy prawi przy władzy - cieszy się naród,
naród wzdycha - gdy rządzi występny.
Kto mądrość kocha - ten ojca raduje,
kto z nierządnicami przystaje,
dobra roztrwoni.
Król państwo umacnia sprawiedliwością,
niszczy je ten, kto podatkami uciska.
Kto schlebia kłamliwie bliźniemu,
na nogi mu sidła zastawia.
W grzechu złego człowieka - pułapka,
prawy raduje się i cieszy.
Uczciwy rozumie sprawę ubogich,
występny nie ma zrozumienia.
Zuchwali miasto podniecą,
a prawi gniew uspokoją.
Gdy mądry spiera się z głupim,
ten krzyczy i śmieje się,
nie ma pojednania.
Krwiożercy nienawidzą czystego,
uczciwi o jego życie się troszczą.
Głupi ujawnia cały swój gniew,
mądry go w końcu uśmierza.
Jeżeli władca zważa na kłamstwa,
to wszyscy dworzanie nieprawi.
Spotyka się biedny z ciemiężcą,
Pan obydwu oczy oświeca.
Król w rządach troskliwy o biednych,
tron swój umocni na zawsze.
Rózga i karcenie udziela mądrości,
chłopiec pozostawiony sobie,
jest wstydem dla matki.
Gdy występni się mnożą,
to i złości się mnożą,
lecz prawi upadek ich ujrzą.
Karać syna,
kłopotów ci to zaoszczędzi
i pociechą twej duszy się stanie.
Gdy nie ma widzenia,
naród się psuje,
szczęśliwy, kto Prawa przestrzega.
Słowami nie poprawi się sługi,
bo rozumie, a nie odpowiada.
Widziałeś człowieka gadatliwego?
Więcej nadziei w głupim niż w takim.
Kto sługę rozpuści za młodu,
ten w końcu z uporem się spotka,
Gniewliwy kłótnie wszczyna,
zapalczywy mnoży grzechy.
Człowieka poniża jego pycha,
pokorny zdobędzie uznanie.
Uczestnik kradzieży - wrogiem swojej duszy,
słysząc przekleństwa - nie wydaje.
Strach przed człowiekiem to sidło,
kto ufa Panu, bezpieczny.
Wielu szuka względów u władcy,
lecz Pan osądzi każdego.
Niegodziwiec jest wstrętny dla prawych,
dla nieprawych wstrętny jest uczciwy *

czwartek, 24 marca 2016

Psalm Dawidowy 24 *

Pan uroczyście wkracza do świątyni

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia
świat i jego mieszkańcy
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami

Kto wstąpi na górę Pana
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu
który nie skłonił swej duszy ku marnościom
i nie przysięgał fałszywie
Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga Zbawiciela swego
Takie jest pokolenie tych co Go szukają
co szukają oblicza Boga Jakubowego

Bramy podnieście swe szczyty
i unieście się prastare podwoje
aby mógł wkroczyć Król chwały
Kotórz jest tym Królem chwały?
Pan dzielny i potężny
Pan potężny w boju
Bramy podnieście swe szczyty
i unieście się prastare podwoje
aby mógł wkroczyć Król chwały!
Któż jest tym Królem chwały?
To Pan Zastępów On sam Królem chwały

Wszechświat z ziemią

Moje zdjęcie
Zmartwychwstał Pan w Chwale Boga Ojca i Ducha Świętego