.

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami...

Przypowieść o siewcy. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, Niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

czwartek, 31 marca 2016

Ewangelia Św.Jana

Prawa przyjaźni z Chrystusem

To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.
Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje
za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi,
jeśli czynicie to,
co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami,
bo sługa nie wie,
co czyni pan jego,
ale nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem na to,
abyście szli i owoc przynosili
i by owoc was trwał -
aby wszystko dał wam Ojciec
o cokolwiek Go poprosicie
w imię moje.
To wam przekazuję,
abyście się wzajemnie miłowali.

wtorek, 29 marca 2016

Ewangelia Św. Łukasza

Kwas faryzeuszy - Męstwo w ucisku 12 *

Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego,
tak że jedni cisnęli się na drugich,
zaczął mówić najpierw do swoich uczniów:
Strzeżcie się kwasu,
to znaczy obłudy faryzeuszów.
Nie ma bowiem nic ukrytego,
co by nie wyszło na jaw,
ani nic tajemniczego,
co by się nie stało wiadome.
Dlatego wszystko,
co powiedzieliście w mroku,
w świetle będzie słyszane,
a coście w izbie szeptali do ucha,
głosić będą na dachach.
Lecz mówię wam,
przyjaciołom moim:
Nie bójcie się tych,
którzy zabiją ciało,
a potem nic więcej uczynić nie mogą.
Pokaże wam,
kogo się macie obawiać:
bójcie się Tego,
który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła.
Tak mówię wam:
Tego się bójcie!
Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy?
A przecież żaden z nich
nie jest zapomniany w oczach Bożych.
U was zaś nawet włosy na głowie
wszystkie są policzone.
Nie bójcie się:
jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
A powiadam wam:
Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi,
przyzna się i Syn Człowieczy
do niego wobec aniołów Bożych,
a kto się Mnie wyprze wobec ludzi,
tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto mówi jakieś słowo
przeciw Synowi Człowieczemu,
będzie przebaczone,
lecz temu, kto bluźni
przeciw Duchowi Świętemu,
nie będzie przebaczone.
Kiedy was cisnąć będą do synagog,
urzędów i władz, nie martwcie się,
w jaki sposób albo czym
macie się bronić lub co mówić,
bo Duch Święty
nauczy was w tej właśnie godzinie,
co należy powiedzieć.

niedziela, 27 marca 2016

Księga Przysłów

Drugi zbiór Przysłów Salomona 29 *

Człowiek, mimo upomnień uparty,
nagle dozna klęski - nie ma dla niego leku.
Gdy prawi przy władzy - cieszy się naród,
naród wzdycha - gdy rządzi występny.
Kto mądrość kocha - ten ojca raduje,
kto z nierządnicami przystaje,
dobra roztrwoni.
Król państwo umacnia sprawiedliwością,
niszczy je ten, kto podatkami uciska.
Kto schlebia kłamliwie bliźniemu,
na nogi mu sidła zastawia.
W grzechu złego człowieka - pułapka,
prawy raduje się i cieszy.
Uczciwy rozumie sprawę ubogich,
występny nie ma zrozumienia.
Zuchwali miasto podniecą,
a prawi gniew uspokoją.
Gdy mądry spiera się z głupim,
ten krzyczy i śmieje się,
nie ma pojednania.
Krwiożercy nienawidzą czystego,
uczciwi o jego życie się troszczą.
Głupi ujawnia cały swój gniew,
mądry go w końcu uśmierza.
Jeżeli władca zważa na kłamstwa,
to wszyscy dworzanie nieprawi.
Spotyka się biedny z ciemiężcą,
Pan obydwu oczy oświeca.
Król w rządach troskliwy o biednych,
tron swój umocni na zawsze.
Rózga i karcenie udziela mądrości,
chłopiec pozostawiony sobie,
jest wstydem dla matki.
Gdy występni się mnożą,
to i złości się mnożą,
lecz prawi upadek ich ujrzą.
Karać syna,
kłopotów ci to zaoszczędzi
i pociechą twej duszy się stanie.
Gdy nie ma widzenia,
naród się psuje,
szczęśliwy, kto Prawa przestrzega.
Słowami nie poprawi się sługi,
bo rozumie, a nie odpowiada.
Widziałeś człowieka gadatliwego?
Więcej nadziei w głupim niż w takim.
Kto sługę rozpuści za młodu,
ten w końcu z uporem się spotka,
Gniewliwy kłótnie wszczyna,
zapalczywy mnoży grzechy.
Człowieka poniża jego pycha,
pokorny zdobędzie uznanie.
Uczestnik kradzieży - wrogiem swojej duszy,
słysząc przekleństwa - nie wydaje.
Strach przed człowiekiem to sidło,
kto ufa Panu, bezpieczny.
Wielu szuka względów u władcy,
lecz Pan osądzi każdego.
Niegodziwiec jest wstrętny dla prawych,
dla nieprawych wstrętny jest uczciwy *

czwartek, 24 marca 2016

Psalm Dawidowy 24 *

Pan uroczyście wkracza do świątyni

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia
świat i jego mieszkańcy
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami

Kto wstąpi na górę Pana
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu
który nie skłonił swej duszy ku marnościom
i nie przysięgał fałszywie
Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga Zbawiciela swego
Takie jest pokolenie tych co Go szukają
co szukają oblicza Boga Jakubowego

Bramy podnieście swe szczyty
i unieście się prastare podwoje
aby mógł wkroczyć Król chwały
Kotórz jest tym Królem chwały?
Pan dzielny i potężny
Pan potężny w boju
Bramy podnieście swe szczyty
i unieście się prastare podwoje
aby mógł wkroczyć Król chwały!
Któż jest tym Królem chwały?
To Pan Zastępów On sam Królem chwały

Wszechświat z ziemią

Moje zdjęcie
Zmartwychwstał Pan w Chwale Boga Ojca i Ducha Świętego